Kontakt

• PO - PÁ • 777 102 000

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL: Klára Holubová                                                                                                                                                                                                       IČ: 02422379                                                                                                                                                                               KORESPONDENČNÍ ADRESA: Vít Švaňa                                                                                                                                                                                                                     pro BejbyFrc                                                                                                                                                                                                              Krále Jiřího  1141                                                                                                                                                                                                         282 01  Český Brod

Obchodní podmínky BejbyFrc.cz platné od 1.2. 2014

ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatel elektronického obchodu prodává zákazníkům použité oděvy pro děti a dospělé

Zákazník: Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v e-shopu

Objednávka: Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě

ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

Zboží, které si zákazník objednal prostřednictvím e-shopu, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (odchylky barev jsou možné vlivem různé intenzity světla apod.)

Zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR

Dále se provozovatel zavazuje, že:

Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky a o její expedici

V případě nesplnění expediční lhůty v e-shopu (1-2 dny od přijetí platby) bude o tomto stavu zákazníka včas informovat

Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží.  

Osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko ‘Objednat’), je považována za závaznou v plném rozsahu (§ 588, zákon č. 40/1964 Sb.)

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat. Tuto akci provádí pouze provozovatel (např. z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka, neuhrazené objednávky)

Pokud je zákazníkovi opakovaně z jakéhokoliv důvodu objednávka nebo její část stornována, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat

Neuhrazené objednávky, nevyzvednuté dobírky budou sankciovány jako porušení kupní smlouvy s odpovědností za škodu, která tímto vzniká provozovateli (§ 544, zákon č.40/1964 Sb.). Smluvní pokutu ve výši 150,- Kč obdrží zákazník v podobě faktury. Nedojde-li k uhrazení této faktury do 14 dnů, je dlužná částka předána právní kanceláři k vymáhání. Vztahuje se na zákazníka, který:

- nedodrží 5 denní lhůtu na zaplacení uzavřené objednávky nebo jiný stanovený termín pro platbu dohodnutý s prodejcem a nepodá do 3 dnů od této lhůty vysvětlení.

-  nevyzvedne včas svou na dobírku odeslanou objednávku, o jejímž odeslání je prodejcem řádně informován elektronicky. K smluvní pokutě je přičtena částka za prodejcem uhrazené doběrečné.

DOPRAVA A DODACÍ DOBA

Dopravné hradí kupující

Zboží je odesláno do 1-2 pracovních dnů po obdržení platby (dobírkové zásilky po uzavření objednávky a písemném potvrzení) 

Zákazník může k dopravě využít služeb České Pošty (ČP) nebo výdejních míst Zásilkovny dle platného ceníku dopravy prodejce

Za ztrátu nebo poškození u obyčejně zaslaných zásilek pošta nezodpovídá! Volba poštovného je dobrovolné uvážení zákazníka, který tak nemůže prodejce žádat o náhradu.

Osobní převzetí je možné po dohodě s prodejcem. Termín a čas musí vyhovovat jak zákazníkovi, tak prodejci. Maximální doba pro předání od uzavření objednávky je 14 dnů. Po této lhůtě je objednávka stornována. Aktuální lokality pro převzetí dle informací o dopravě prodejce

Zákazník je vždy o odeslání přes ČP informován na e-mail a obdrží podací číslo zásilky pro sledování (výjimku tvoří obyčejné zásilky, které číslo nemají). Při odeslání zásilky přes Zásilkovnu, je informován o průběhu doručování pomocí SMS zpráv přímo dopravní společností.

Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své na dobírku zaslané zásilky v běžné úložní době

PLATEBNÍ METODY

Platba předem na účet - zákazník hradí dle výzvy k platbě na bankovní účet provozovatele. Připsání částky na účet očekáváme do 5 dnů od uzavřené objednávky nebo jiného stanoveného termínu pro platbu dohodnutou s prodejcem. Po nedodržení této lhůty a bez písemné odpovědi do 3 dnů na informační e-mail, je objednávka stornována

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE 

 V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožňuje provozovatel zákazníkovi během 14 dnů od obdržení zásilky toto zboží  bez udání důvodu vrátit

 V případě odstoupení od kupní smlouvy, se tato smlouva od počátku ruší a zboží musí zákazník odeslat na dohodnutou adresu provozovatele a to v limitu 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy

• Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno stejnou cestou, jak bylo zákazníkovi doručeno

Vrácené zboží musí být ve zcela původním stavu (neprané, nežehlené), nepoškozené a kompletní

O vrácení zboží je zákazník povinen provozovatele předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - neoznámené zásilky provozovatel nepřijímá

• Vrácené zboží odesílá zákazník Doporučeně přes Českou Poštu na dohodnutou adresu provozovatele a to v limitu 14 dnů od písemného potvrzení, že zásilku prodávající očekává

Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat

Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:

 - Pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. V případě zájmu o vrácení částky složenkou, je účtován poplatek 80,- Kč bankou, tím se o tuto částku snižuje vracená peněžní částka zákazníkovi. 

 - Pokud byla v objednávce využita sleva na dopravě za nákup nad určenou hodnotu a ta se díky vrácenému zboží sníží pod určený limit, bude zákazníkovi doúčtována odpovídající částka a tím ponížena částka za vrácené zboží

 - Pokud si zákazník bude vybírat další zboží, řeší provozovatel finanční vypořádání zápočtem – finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva z následné objednávky

Peněžní prostředky jsou vráceny kupujícímu do 7 dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, není-li finanční vypořádání řešeno zápočtem

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající zboží převezme

• Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a kupující od kupní smlouvy odstoupí, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu poskytnutý dárek vrátit

 Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní

 V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží

• Zákazník je povinen si svou objednávku osobně převzít a zkontrolovat její obal a obsah

 Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození zboží došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce - v případě zjevného poškození zboží při přebírání, doporučujeme kupujícímu takovéto zboží nepřevzít s poukazem na jeho poškození), při neodborném zacházení nebo používání zboží jiným způsobem než k čemu je určeno a bude-li mezi převzetím zásilky a oznámením reklamace lhůta více jak 24 hod

 

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.