Kontakt

• PO - PÁ • 777 102 000

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROVOZOVATEL: Klára Holubová                                                                                                                                                                                                       IČ: 02422379                                                                                                                                                                               KORESPONDENČNÍ ADRESA: Vít Švaňa                                                                                                                                                                                                                     pro BejbyFrc                                                                                                                                                                                                              Krále Jiřího  1141                                                                                                                                                                                                         282 01  Český Brod

Obchodní podmínky BejbyFrc.cz platné od 1.2. 2014

ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatel elektronického obchodu prodává zákazníkům použité oděvy pro děti a dospělé

Zákazník: Osoba vstupující do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že nakupuje zboží prezentované v e-shopu

Objednávka: Zboží nebo několik kusů zboží, které si zákazník vybral v katalogu provozovatele za účelem koupě

ZÁVAZKY PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje, že bude zákazníkům dodávat:

Zboží, které si zákazník objednal prostřednictvím e-shopu, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (odchylky barev jsou možné vlivem různé intenzity světla apod.)

Zboží, které je v souladu s normami a hygienickými předpisy platnými na území ČR

Dále se provozovatel zavazuje, že:

Bude ke každé objednávce přistupovat s maximální pečlivostí a zodpovědností

Bude zákazníka informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky a o její expedici

V případě nesplnění expediční lhůty v e-shopu (1-2 dny od přijetí platby) bude o tomto stavu zákazníka včas informovat

Bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží.  

Osobní údaje zákazníka bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům a bude je využívat pouze k vyřízení objednávky. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele elektronického obchodu.

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si patřičný platební styk a stiskne tlačítko ‘Objednat’), je považována za závaznou v plném rozsahu (§ 588, zákon č. 40/1964 Sb.)

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat. Tuto akci provádí pouze provozovatel (např. z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity zákazníka, neuhrazené objednávky)

Pokud je zákazníkovi opakovaně z jakéhokoliv důvodu objednávka nebo její část stornována, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka nadále neobsluhovat

Neuhrazené objednávky, nevyzvednuté dobírky budou sankciovány jako porušení kupní smlouvy s odpovědností za škodu, která tímto vzniká provozovateli (§ 544, zákon č.40/1964 Sb.). Smluvní pokutu ve výši 150,- Kč obdrží zákazník v podobě faktury. Nedojde-li k uhrazení této faktury do 14 dnů, je dlužná částka předána právní kanceláři k vymáhání. Vztahuje se na zákazníka, který:

- nedodrží 5 denní lhůtu na zaplacení uzavřené objednávky nebo jiný stanovený termín pro platbu dohodnutý s prodejcem a nepodá do 3 dnů od této lhůty vysvětlení.

-  nevyzvedne včas svou na dobírku odeslanou objednávku, o jejímž odeslání je prodejcem řádně informován elektronicky. K smluvní pokutě je přičtena částka za prodejcem uhrazené doběrečné.

DOPRAVA A DODACÍ DOBA

Dopravné hradí kupující

Zboží je odesláno do 1-2 pracovních dnů po obdržení platby (dobírkové zásilky po uzavření objednávky a písemném potvrzení) 

Zákazník může k dopravě využít služeb České Pošty (ČP) nebo výdejních míst Zásilkovny dle platného ceníku dopravy prodejce

Za ztrátu nebo poškození u obyčejně zaslaných zásilek pošta nezodpovídá! Volba poštovného je dobrovolné uvážení zákazníka, který tak nemůže prodejce žádat o náhradu.

Osobní převzetí je možné po dohodě s prodejcem. Termín a čas musí vyhovovat jak zákazníkovi, tak prodejci. Maximální doba pro předání od uzavření objednávky je 14 dnů. Po této lhůtě je objednávka stornována. Aktuální lokality pro převzetí dle informací o dopravě prodejce

Zákazník je vždy o odeslání přes ČP informován na e-mail a obdrží podací číslo zásilky pro sledování (výjimku tvoří obyčejné zásilky, které číslo nemají). Při odeslání zásilky přes Zásilkovnu, je informován o průběhu doručování pomocí SMS zpráv přímo dopravní společností.

Provozovatel si vyhrazuje možnost neobsluhovat v budoucnu zákazníky, kteří si záměrně nepřevezmou své na dobírku zaslané zásilky v běžné úložní době

PLATEBNÍ METODY

Platba předem na účet - zákazník hradí dle výzvy k platbě na bankovní účet provozovatele. Připsání částky na účet očekáváme do 5 dnů od uzavřené objednávky nebo jiného stanoveného termínu pro platbu dohodnutou s prodejcem. Po nedodržení této lhůty a bez písemné odpovědi do 3 dnů na informační e-mail, je objednávka stornována

_________________________________________________________________________________________________________

VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE 

 V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožňuje provozovatel zákazníkovi během 14 dnů od obdržení zásilky toto zboží  bez udání důvodu vrátit

 V případě odstoupení od kupní smlouvy, se tato smlouva od počátku ruší a zboží musí zákazník odeslat na dohodnutou adresu provozovatele a to v limitu 14 dnů od data odstoupení od kupní smlouvy

• Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno stejnou cestou, jak bylo zákazníkovi doručeno

Vrácené zboží musí být ve zcela původním stavu (neprané, nežehlené), nepoškozené a kompletní

O vrácení zboží je zákazník povinen provozovatele předem písemně e-mailem upozornit a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - neoznámené zásilky provozovatel nepřijímá

• Vrácené zboží odesílá zákazník Doporučeně přes Českou Poštu na dohodnutou adresu provozovatele a to v limitu 14 dnů od písemného potvrzení, že zásilku prodávající očekává

Zboží nelze vracet na dobírku - jakékoliv takto vrácené zboží nebude provozovatel přijímat

Zákazník je rovněž povinen sdělit provozovateli následné finanční vypořádání:

 - Pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. V případě zájmu o vrácení částky složenkou, je účtován poplatek 80,- Kč bankou, tím se o tuto částku snižuje vracená peněžní částka zákazníkovi. 

 - Pokud byla v objednávce využita sleva na dopravě za nákup nad určenou hodnotu a ta se díky vrácenému zboží sníží pod určený limit, bude zákazníkovi doúčtována odpovídající částka a tím ponížena částka za vrácené zboží

 - Pokud si zákazník bude vybírat další zboží, řeší provozovatel finanční vypořádání zápočtem – finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva z následné objednávky

Peněžní prostředky jsou vráceny kupujícímu do 7 dnů od převzetí vráceného zboží prodávajícím, není-li finanční vypořádání řešeno zápočtem

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající zboží převezme

• Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a kupující od kupní smlouvy odstoupí, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu poskytnutý dárek vrátit

 Provozovatel si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní

 V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží

• Zákazník je povinen si svou objednávku osobně převzít a zkontrolovat její obal a obsah

 Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození zboží došlo při přepravě (odpovědný je v tomto případě dopravce - v případě zjevného poškození zboží při přebírání, doporučujeme kupujícímu takovéto zboží nepřevzít s poukazem na jeho poškození), při neodborném zacházení nebo používání zboží jiným způsobem než k čemu je určeno a bude-li mezi převzetím zásilky a oznámením reklamace lhůta více jak 24 hod

_________________________________________________________________________________________________________

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Internetový obchod BejbyFrc (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při registraci, objednávce a/nebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek a registrace v našem e-shopu, na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo

 kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa

 vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené

 údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích

Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů. Využití této služby máte samozřejmě právo odmítnout přes kontaktní formulář.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pro dané účely. Takovými zpracovateli jsou: poskytovatelé bankovních služeb (převod financí), poskytovatelé telekomunikačních služeb (telefonní nebo SMS spojení, doručovatelé (zásilkové společnosti)

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve všech případech zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo přes kontaktní formulář, při vytváření a používání účtu.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu na stránkách www.bejbyfrc.cz v sekci „Obchodní podmínky“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš web přes kontaktní formulář. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.